Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Keitä me olemme

Aallokas Oy on maaliskuussa 2015 perustettu kahden asiantuntijan luonto-, ympäristö- ja vesihuoltoalan konsulttiyritys. Meillä on monipuolinen kokemus alan töistä, hyvät kontaktit luonto- ja ympäristöalan osaajiin sekä laajenevat verkostot vesihuoltoalalla.

Yrityksemme on kotoisin Keski-Suomesta. Nyt kotipaikka on Helsinki. Työskentelemme mielellämme eri puolilla maata Etelä-Suomesta Lappiin.

Matti Aalto

 

  • DI (rakennustekniikka, pääaine yhdyskuntien ympäristötekniikka) Tampereen teknillinen yliopisto 2014
  • FM (ympäristötieteet) Jyväskylän yliopisto 2008

"Vesihuollosta minulla on hyvä yleisnäkemys sekä vesi- että jätevesiasioista. Olen työskennellyt keskisuurissa vesihuoltolaitoksissa Keuruulla ja Namibian Keetmanshoopissa monipuolisissa tehtävissä saaden yleiskuvan laitosten toiminnan eri osa-alueista. Päätehtäviäni olivat Keuruulla verkostokartoitukset, AutoCAD-pohjaisen johtotietojärjestelmän päivittäminen, johtokartan luominen ja pohjavesien suojelusuunnittelu. Keetmanshoopissa vastasin verkoston- ja hallinnon kehittämisen kokonaissuunnittelusta.

Luonto- ja ympäristöasioista minulla on Suomen Luonnonsuojeluliiton ja BirdLife Suomen järjestötehtävien kautta pitkä, monipuolinen ja jatkuvasti päivittyvä kokemus, jota opinnot ja aiemmat työni tukevat. Tuttuja ovat elinympäristöihin, lajistoon, ympäristöongelmiin ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvät työt sekä YVA-, ympäristölupa- ja kaavoitusprosessit. Olen tehnyt mm. kaavoituksen luontoselvityksiä, tuulivoiman linnustoselvityksiä, metsä- ja suoelinympäristöjen kartoituksia ja ennallistamissuunnittelua, kosteikkosuunnittelua, vesistöjen kunnostussuunnittelua, lintu-, nisäkäs-, sammakko- ja päiväperhosseurantoja, perinnemaisemien hoitoa sekä järjestänyt leirejä ja ympäristökasvatustapahtumia.

Organisointi, johtaminen ja vastuunkantaminen ovat minulle tuttuja järjestöjen puheenjohtajuuksien kautta. Pidän vahvuutenani erityisesti asioiden yhteensovittamista sekä ratkaisujen löytämistä keskustelun ja tutkimustiedon kautta. Pyrin mielelläni yksinkertaisiin ratkaisuihin ja työtehtävien jouhevuuteen. Pidän ennen kaikkea maastotöistä, vaikka tiedän, että suurin osa työstä tehdään tietokoneen ääressä." 

Ari Aalto

 

  • DI (ympäristötekniikka, pääaine vesi- ja jätehuoltotekniikka) Tampereen teknillinen yliopisto 2013
  • Vesityökortti vesilaitos & Vesityökortti vesijohtoverkostot

"Opintojeni aikana perehdyin syvemmin haja-asutusalueiden vesihuoltoon. Sittemmin olen työskennellyt Keuruun Veden palveluksessa vesihuollon asiantuntijatehtävissä, vastuullani esimerkiksi pohjavesialueet ja teollisuusjätevedet. Työssäni olen oppinut etsimään ratkaisuja mitä moninaisimpiin vesihuollon haasteisiin.

Jo pienestä pojasta asti olen aktiivisesti harrastanut ja tutkinut luontoa ja sen ilmiöitä, erityisesti metsiä, lintuja, perhosia, liito-oravia ja niin edelleen. Nyttemmin työksi muuttunut harrastus on antanut vuosien kuluessa vahvan pohjan luonnon ymmärtämiselle. Käytännön kautta tullut tietotaito on myös helppo jalostaa laadukkaiksi luonto- ja ympäristöselvityksiksi.

Ympäristövaikutuksia arvioitaessa asioiden väliset vuorovaikutussuhteet ovat avainasemassa. Lähdinkin aikoinaan opiskelemaan TTY:lle, sillä halusin laajentaa osaamistani myös biologian ulkopuolella. Kun jo selvityksen alkuvaiheessa tarkastellaan kokonaisuuksia pelkkien irrallisten detaljien sijaan, on tuloksia huomattavasti helpompi soveltaa käytännön ratkaisuihin. Tähän teknisen alan koulutukseni yhdistettynä luonto-osaamiseen luo erinomaiset valmiudet.

Valtakunnallisiin ja globaaleihinkin ympäristökysymyksiin saan kosketuspintaa järjestötyön kautta. Esimerkiksi vuodet 2013–2016 toimin Suomen Luonnonsuojeluliiton hallituksessa.  Olen keskittynyt erityisesti biotalouden kestävyyteen FSC-sertifikaatin ja METSO-ohjelman tiimoilta.

Yrityksessämme vastaan pääasiallisesti metsiin, vesihuoltoon sekä linnusto- ja liito-oravaselvityksiin liittyvistä kysymyksistä. Teen toki tarpeen mukaan myös muita selvityksiä ja esimerkiksi ennallistamissuunnitelmia"