Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Keitä me olemme

Aallokas Oy on maaliskuussa 2015 perustettu kahden asiantuntijan luonto-, ympäristö- ja vesihuoltoalan konsulttiyritys. Meillä on monipuolinen kokemus alan töistä, hyvät kontaktit luonto- ja ympäristöalan osaajiin sekä laajenevat verkostot vesihuoltoalalla.

Keskisuomalaislähtöisen yrityksemme kotipaikka on nykyisin Helsinki. Työskentelemme mielellämme eri puolilla maata Etelä-Suomesta Lappiin.

Matti Aalto

 

  • DI (rakennustekniikka, pääaine yhdyskuntien ympäristötekniikka) Tampereen teknillinen yliopisto 2014
  • FM (ympäristötieteet) Jyväskylän yliopisto 2008

"Luonto- ja ympäristöasioista minulla on Suomen Luonnonsuojeluliiton ja BirdLife Suomen järjestötehtävien kautta pitkä, monipuolinen ja jatkuvasti päivittyvä kokemus, jota opinnot ja aiemmat työni tukevat. Tuttuja ovat elinympäristöihin, lajistoon, ympäristöongelmiin ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvät työt sekä YVA-, ympäristölupa- ja kaavoitusprosessit.

Olen tehnyt mm. kaavoituksen luontoselvityksiä, tuulivoiman linnustoselvityksiä, metsä- ja suoelinympäristöjen kartoituksia ja ennallistamissuunnittelua, kosteikkosuunnittelua, vesistöjen kunnostussuunnittelua, lintu-, nisäkäs-, sammakko- ja päiväperhosseurantoja, perinnemaisemien hoitoa sekä järjestänyt leirejä ja ympäristökasvatustapahtumia.

Vesihuollosta minulla on hyvä yleisnäkemys sekä vesi- että jätevesiasioista. Olen työskennellyt keskisuurissa vesihuoltolaitoksissa Keuruulla ja Namibian Keetmanshoopissa monipuolisissa tehtävissä saaden yleiskuvan laitosten toiminnan eri osa-alueista. Päätehtäviäni olivat Keuruulla verkostokartoitukset, AutoCAD-pohjaisen johtotietojärjestelmän päivittäminen, johtokartan luominen ja pohjavesien suojelusuunnittelu. Keetmanshoopissa vastasin verkoston- ja hallinnon kehittämisen kokonaissuunnittelusta.

Organisointi, johtaminen ja vastuunkantaminen ovat minulle tuttuja järjestöjen puheenjohtajuuksien kautta. Pidän vahvuutenani erityisesti asioiden yhteensovittamista sekä ratkaisujen löytämistä keskustelun ja tutkimustiedon kautta. Pyrin mielelläni yksinkertaisiin ratkaisuihin ja työtehtävien jouhevuuteen. Pidän ennen kaikkea maastotöistä, vaikka tiedän, että suurin osa työstä tehdään tietokoneen ääressä." 

Ari Aalto

 

  • DI (ympäristötekniikka, pääaine vesi- ja jätehuoltotekniikka) Tampereen teknillinen yliopisto 2013
  • Vesityökortti vesilaitos & vesijohtoverkostot
  • Työturvallisuuskortti

"Olen työskennellyt Keuruun Veden palveluksessa mm. pohjavesialueista ja teollisuusjätevesistä vastaavana asiantuntijana sekä myöhemmin vesihuoltopäällikkönä. Työssäni vesihuollon näköalapaikalla olen oppinut etsimään ratkaisuja mitä moninaisimpiin kysymyksiin.

Pienestä pojasta asti olen aktiivisesti tutkinut luontoa ja sen ilmiöitä, etenkin metsiä ja soita, lintuja, perhosia sekä liito-oravia. Työksi muuttunut harrastus on antanut vuosien kuluessa vahvan pohjan luonnon ymmärtämiselle. Käytännön kautta tullut tietotaito on myös helppo jalostaa laadukkaiksi luonto- ja ympäristöselvityksiksi.

Ympäristövaikutuksia arvioitaessa asioiden väliset vuorovaikutussuhteet ovat tärkeässä roolissa. Opinnot TTY:llä laajensivat osaamistani biologian ulkopuolella. Kun ympäristöselvitykset linkitetään osaksi kokonaisuutta jo projektin alkuvaiheessa, on tuloksia huomattavasti helpompi soveltaa käytäntöön. Tähän teknisen alan koulutukseni yhdistettynä luonto-osaamiseen luo erinomaiset valmiudet.

Olen keskittynyt erityisesti biotalouden kestävyyteen mm. FSC-sertifikaatin ja METSO-ohjelman kautta. Valtakunnallisiin ja globaaleihin ympäristökysymyksiin saan jatkuvasti kosketuspintaa järjestötyön kautta.

Yrityksessämme vastaan pääasiallisesti metsiin, vesihuoltoon sekä lajistoselvityksiin liittyvistä kysymyksistä. Teen toki tarpeen mukaan myös muita selvityksiä ja esimerkiksi ennallistamissuunnitelmia"