Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Mitä olemme tehneet

 

VESIHUOLTO

 • Keuruun Vesi liikelaitoksen vedenottamoiden pohjavesitarkkailu 2017-
 • Puitesopimus Keuruun Vesi liikelaitos 2017-2018
 • Urjalan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2015
 • Viemäriverkoston laajentamisselvitys Keuruun Haapamäellä 2015
 • Uuteen pohjavedenottamoon liittyviä ympäristöselvityksiä Keuruulla 2015

LUONTOSELVITYKSET

 • Yliahon liito-oravaselvitys Keuruulla 2019
 • Putukan alueen linnustoselvitys Heinävedellä 2018
 • Metsien luontoarvojen inventointia pohjoisessa Keski-Suomessa 2018
 • Hartaanselän linnustoselvitys Oulussa 2018
 • Särkilammen kasvillisuus- ja rehevöitymisselvitys Jämsässä 2018
 • Mäntänvuoren maisemanhoitoalueen kasvillisuus- ja lahopuuseuranta Mänttä-Vilppulassa 2018-2028
 • Kippavuoren liito-oravaselvitys Keuruulla 2018
 • Hauhusselän linnustoselvityksen raportointi Virroilla 2018
 • Paikallisesti tärkeiden lintualueiden määrittäminen viidessä kunnassa 2017
 • Koulukeskusalueen asemakaavan luontoselvitys Virroilla 2017
 • Valkeisen vedenottamoalueen luontoselvitys Keuruulla 2017
 • Liito-oravaselvitys kaavoitusta varten Keuruulla 2016
 • Karjolan asemakaavoituksen luontoselvitys Keuruulla 2016
 • Vanhan Hiukkavaaran, Maikkulan kartanon ja Raja-Taskilan linnustoselvitykset Oulussa 2016
 • Suomen Luonnonsuojeluliiton SuoMaa -hankkeen alueellisia töitä 2015

YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

 • Runebergin lähteen kunnostussuunnitelma Ruovedellä 2018
 • Holttisen metsän hoito- ja käyttösuunnitelma Virroilla 2018
 • Esite Keuruun luonnonsuojelualueista 2018
 • Retkeilijän Keurusselkä Leader-hankkeen toteutus Keuruulla ja Mänttä-Vilppulassa 2017-2018
 • Mäntänvuoren maisemanhoitosuunnitelma ja Natura-arviointi Mänttä-Vilppulassa 2017
 • Suo- ja metsäretkipäivän opastus Keuruulla 2017
 • Luontopolun ympäristökasvatusaineiston koonti Hyvinkäällä 2017
 • Korpien ennallistamistapahtuman suunnittelu ja organisointi Keuruulla 2017
 • Haapamäen vanhan jätevedenpuhdistamon muodostaminen lintukosteikoksi Keuruulla 2016
 • Maatalousalueen kosteikon suunnittelu Keuruulla 2016
 • Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallistoiminnan kehittämisprojekti kahden kunnan alueella 2016
 • Suomenselän lintutieteellisen yhdistyksen sihteerityöt, sisältäen toiminnan organisointia 2016-2018
 • Metsien FSC-sertifionnin koulutustapahtuma ja sertifiointiin liittyvä opas 2016

  

Esimerkkejä töistä ja projekteista, joita olemme tehneet muuten kuin yrityksemme kautta:

VESIHUOLTO

 • Keuruun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 21 alueelle 2011-2013
 • Namibian Keetmanshoopin vesihuoltoverkoston ylläpito- ja kehittämissuunnitelma 2012
 • Keuruun Pihlajaveden viemäriverkoston saneeraus- ja laajennussuunnitelma 2013
 • Multian kunnan vesi- ja viemärijohtokartta 2010 (pohja-aineisto, maastotyöt, CAD-piirtäminen)
 • Jätevesiverkoston kuntokartoituksia Keuruulla 2010-2014

LUONTOSELVITYKSET

 • Boreaalisten luonnonmetsien inventoinnit Saimaalla 2018
 • Keurusselän laaja linnustoselvityshanke 2016
 • Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen kartoitusprojekti Keuruulla 2016
 • Suoperhoskartoituksia Keurusseudulla 2016
 • Keuruun varuskunta-alueen linnusto- ja liito-oravaselvitys 2015
 • Tuulivoiman linnustoselvityksiä neljässä hankkeessa 2013-2014 (3 YVA-kokoista ja 1 pienempi)
 • Asemakaavoituksen luontoselvityksiä kuudella alueella Keuruulla 2008-2014
 • Töysän Pitkäjärven linnusto- ja viitasammakkoselvitys 2014
 • Viiden osayleiskaava-alueen olemassa olevien luontotietojen (tuhansia havaintoja) koonti Keuruulla 2012-2014
 • Suomenselän lintutieteellisen yhdistyksen Maakunnallisesti tärkeät lintualueet -hankkeen koordinointi ja raportointi 2012-2013
 • Lintulaskentoja ja muuta luontokartoitusta Lapissa kesinä 2004-2011 (satoja kilometrejä linjalaskentaa ja satoja vesilintulaskentapisteitä)
 • Kymmeniä linnustoselvityksiä kartoituslaskennoin vesillä, soilla ja metsissä 2000-2014

YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

 • Freshabit LIFE IP- hankkeen ympäristökasvatusosion toteutus Keski-Suomessa 2016-2017
 • Soiden ennallistamissuunnittelu ja 14 talkoiden järjestäminen Keuruulla, Multialla ja Vilppulassa vuosina 2011-2017
 • Luontopolun suunnittelu ja päätoteuttaminen Keuruun Haapamäellä 2016
 • Monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelu maatalousalueelle ja taajamaan Keuruulla 2011
 • Metso-ohjelman mukaisten suojelualueiden perustamisneuvontaa noin 15 kohteelle 2010-2015
 • Lasten luontoleirien järjestäminen Keuruulla 2007-2015
 • Perinnemaisemien (10 niittyä) hoitoprojekti Keski-Suomessa 2008-2009