Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Luontoselvitykset

Luontoselvityksissä etsitään tietoa tärkeistä elinympäristöistä ja lajeista, jotta ekosysteemien toiminta voitaisiin huomioida maankäytössä. Selvitykset perustuvat arvokkaiden elinympäristöjen tunnistamiseen sekä lajihavaintoihin esimerkiksi uhanalaisista, luonto- ja lintudirektiivien mukaisista tai Suomen erityisvastuulajeista. Elinympäristöt tunnistamalla huomioidaan myös lajit, joita ei sopivasta elinympäristöstä huolimatta selvityshetkellä paikalla esiinny tai tule havaituksi.

Teemme monipuolisesti luontoselvityksiä. Pienimmillään luontoselvitys on yksi maastokäynti ja laajimmillaan projekti voi kestää useita vuosia. Luontoselvityksissämme arvokkaat elinympäristöt ovat aina tärkeässä roolissa. Oikeilla ajankohdan valinnoilla ja hyvällä lajintuntemuksella maksimoimme lajien havaitsemismahdollisuudet. Olemme erikoistuneet metsä- ja suoelinympäristöihin. Myös sisävedet ja rannat ovat osaamisaluettamme.