Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Linnustoselvitykset

Linnustoselvityksiä tarvitaan esimerkiksi kaavoituksessa, tuulivoimasuunnittelussa ja luonnonsuojelusuunnittelussa.

Teemme monipuolisesti linnustoselvityksiä. Vankalla kokemuksellamme onnistuvat esimerkiksi maalintujen kartoituslaskennat ja linjalaskennat, vesilintujen kierto- ja pistelaskennat,  muutonseuranta, kanalintujen soidin-kartoitukset, päiväpetolintuseurannat, pöllöselvitykset sekä petolintujen pesien etsintä.