Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Tuulivoimasuunnittelun luontoselvitykset

Tuulivoimalasuunnittelussa huomioidaan voimaloiden ja muiden rakenteiden vaatima maankäyttö sekä voimalan häiriö- ja törmäysvaikutukset.Tuulivoimalasuunnittelussa huomioidaan voimaloiden ja muiden rakenteiden vaatima maankäyttö sekä voimalan häiriö- ja törmäysvaikutukset.

Tuulivoimasuunnittelu on tällä hetkellä kiivasta. Hyvät luontoselvitykset ovat nopean ja onnistuneen tuulivoimasuunnittelun perusta. Luontoselvitysten sisältö riippuu hankkeen sijainnista ja koosta. Perusselvitykseen kuuluvat tärkeät elinympäristöt, liito-orava, lepakot, pesimälinnusto ja muuttolinnusto. Pesimälinnustoselvitys sisältää kartoitus- ja pistelaskentoja sekä petolintuseurantaa.

Meiltä onnistuvat sisämaan tuulivoimasuunnitteluun liittyvät luontoselvitykset niin isoissa kuin pienissäkin hankkeissa. Voimme ottaa vastuullemme koko luontoselvityksen tai tehdä jonkin osan selvityksistä.