Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Viitasammakkoselvitykset

Sammakoita havainnoidaan kutuaikaan äänen perusteella.Sammakoita havainnoidaan kutuaikaan äänen perusteella.

Viitasammakko on liito-oravan tavoin luontodirektiivin suojaama laji, jonka esiintymisen selvittäminen on tärkeää maankäytön suunnittelussa. Viitasammakkoselvitykset tehdään kuuntelemalla lajin soidinpulputusta toukokuun alun iltaöinä.