Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Verkostokartoitukset

Sijaintikartoitus

Vesijohtojen ja viemärien tarkka sijaintitieto on erittäin tärkeää huoltotöiden kannalta. Mikäli vesilaitoksen tai osuuskunnan verkoston sijainti on epätarkasti tiedossa, kannattaa verkosto kartoittaa GPS:n avulla mahdollisimman pian.

Siirrämme vanhat sekalaiset papereilla ja huoltohenkilöstön muistissa olevat sijaintitiedot digitaaliseksi johtotietojärjestelmäksi sekä tarkennamme kartan senttitarkkuuteen GPS-maastomittauksin.

Kuntokartoitus

Suuri vuotovesien määrä on ongelma monissa viemäriverkostoissa ja puhdistamoilla. Verkoston kuntokartoituksilla ja pahiten vuotavien paikkojen kunnostamisella voidaan vuotovesimäärää usein vähentää merkittävästi ilman kallista koko linjan uusimista. Tällöin pumppaamis- ja puhdistuskustannukset vähenevät ja puhdistustulos paranee. Ongelman pitkän aikavälin ratkaisuna on systemaattinen saneeraaminen ja saneeraustietojen päivitys johtokarttaan sekä virtaamien seuranta, mutta merkittäviä säästöjä saa myös suurimmat vuodot korjaamalla.

Teemme viemäriverkoston kunnon perusselvityksiä sekä arvioimme tarpeen viemärien kuvaamiseen. Kartoitus aloitetaan olemassa olevien virtaamatietojen analysoinnilla. Maastoon jalkaudutaan sateella tai kevättulvilla tutkimaan voimakkaiden virtaamien alkuperää. Usein jo suunnitelmallinen kaivojen tarkistaminen tuottaa löytöjä merkittävästi vuotavista kaivoista tai kaivoväleistä. Työ tehdään yhteistyössä verkoston tuntevan henkilön kanssa. Tulokset raportoimme suullisesti, kirjallisesti ja kartalla.