Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Soiden ennallistaminen

Soiden ennallistamisessa on tarkoitus nostaa vedenpinta luonnontilaiselle tasolle ojia tukkimalla.Soiden ennallistamisessa on tarkoitus nostaa vedenpinta luonnontilaiselle tasolle ojia tukkimalla.Suomessa on aikanaan metsätaloustarkoituksissa ojitettu valtava määrä soita, joilla puusto ei ole lähtenyt toivottuun kasvuun. Soita ennallistamalla eli ojituksia tukkimalla lisätään luonnon monimuotoisuutta, vähennetään vesistöpäästöjä, hidastetaan ilmastonmuutosta ja parannetaan virkistyskäyttömahdollisuuksia.  Ennallistamispotentiaali on siis valtava sekä pinta-alallisesti että saavutettavien hyötyjen suhteen.

Voimme tehdä ennallistamissuunnitelmia niin nevoille, rämeille kuin korpiinkin. Myös ennallistamisen toteutus tai vaikkapa ennallistamistalkoiden järjestäminen on kauttamme mahdollista.

Kirjoittamamme opas käsityönä tehtävästä soiden ennallistamisesta löytyy tästä.