Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Soiden ennallistaminen

Ennallistamisessa tavoite on palauttaa vedenpinnan taso ja virtaukset luontaisiksiEnnallistamisessa tavoite on palauttaa vedenpinnan taso ja virtaukset luontaisiksiSuomessa on ojitettu metsätaloustarkoituksessa valtava määrä soita. Ojitus aiheuttaa merkittäviä vesistö-, ilmasto- ja monimuotoisuushaittoja. Monilla soilla puustokaan ei ole lähtenyt toivottuun kasvuun.

Soita ennallistamalla eli kohti luonnontilaa palauttamalla lisätään luonnon monimuotoisuutta, vähennetään vesistöpäästöjä ja kasvatetaan pysyvää  hiilivarastoa, mikä hillitsee ilmastonmuutosta. Samalla virkistys-käyttöarvot palautuvat esimerkiksi lakkasadon muodossa. Ennallistamispotentiaali Suomessa on  valtava sekä pinta-alallisesti että saavutettavien hyötyjen suhteen.

Meillä on vahva kokemus soiden ennallistamisesta yli vuosikymmenen ajalta hyvin erityyppisiltä soilta. Olemme laatineet ja toteuttaneet ennallistamissuunnitelmia niin nevoilla, rämeillä kuin korvissakin.

Menetelmänä voidaan käyttää kohteesta riippuen ojien täydellistä tukkimista tai patoamista tai näiden yhdistelmää. Työ tehdään yleensä kaivinkoneella, mutta tietyissä kohteissa käsityökin on tehokasta. Esimerkiksi vesistöjen läheisyydessä, korvissa tai pienialaisilla soilla käsityönä tehty patoaminen on erinomainen menetelmä, josta jää ympäristöön huomattavasti konetyötä pienemmät jäljet. Myös ennallistamisen toteutus tai vaikkapa ennallistamistalkoiden järjestäminen onnistuu kauttamme.

Esitelmä kokemuksistamme - Patoamalla ennallistaminen toimii, löytyy tästä.

Kirjoittamamme opas käsityönä tehtävästä soiden ennallistamisesta löytyy tästä.