Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kosteikkosuunnitelmat

Maatalousalueelle suunnittelemamme kosteikko.Maatalousalueelle suunnittelemamme kosteikko.Kosteikot ovat toimiva menetelmä sekä vesiensuojeluun että luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Kosteikkoja tehdään eniten maatalousalueille, mutta ne ovat hyödyllisiä myös taajamissa tai metsätalousalueilla. Varsinkin taajamassa kosteikko elävöittää maisemaa.

Teemme kosteikkosuunnittelua huomioiden sekä ympäristönäkökohdat että maanomistajan tarpeet. Suunnitelmassa esitetään kosteikon toiminnan perusteet, mitoitus, kaivuu- ja patoamissuunnitelma, kasvillisuus, hoito ja kunnossapito, kustannukset, tukimahdollisuudet, ympäristövaikutukset sekä mahdollinen lupatarve.

Entisen jätevedenpuhdistamon lintuvesikunnostusta Keuruun Haapamäellä.Entisen jätevedenpuhdistamon lintuvesikunnostusta Keuruun Haapamäellä.