Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Lupa-asiat

Ympäristölupien tarkoitus on säilyttää elinympäristö käyttökelpoisena niin ihmisen kuin muidenkin lajien kannalta. Ympäristöluvan hakija joutuu suunnittelemaan toimintansa haitallisten ympäristövaikutusten minimointia ja dokumentoimaan tietonsa sekä tekemään hakemuksen, jota asianosaisten on mahdollista kommentoida.

Oletpa sitten hakemassa ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, vesilain mukaista vesilupaa tai ottamassa kantaa muun tahon hakemaan lupaan kuulemisvaiheessa, meiltä saat apua ympäristöön ja luontoon liittyvissä kysymyksissä sekä kirjoitustyössä.

Natura-arviointi

Natura-arviointi tulee tehdä hankkeissa, joilla voi olla vaikutusta läheisten Natura 2000-alueiden suojeluperusteina oleviin lajeihin tai luontotyyppeihin. Viranomainen tekee päätöksen Natura-arvioinnin tarpeesta.

Meiltä löytyy sisämaan Natura-arviointeihin vaadittava osaaminen sekä elinympäristöjen että lajiston osalta.